Simen trengte arbeidskraft, Mohamad trengte jobb - det løste seg bra for dem begge

Et nytt prosjekt spleiser NAV og Liers bønder.