Skal sikres: – Vi anbefaler at man ikke går gjennom den før det blir utbedret

Tunnelen i Gullaugkleiva skal sikres, og kan stå ferdig i løpet av høsten