SMARTe strømmålere – smarte for hvem?

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

På forsommeren i år dukket det plutselig opp en brosjyre med en smilende person og en servicebil på omslaget:

«Helt ny el-måler! – Nå kommer vi og bytter» var det glade budskap. Da jeg ikke kunne se å ha fått noen forhåndsinformasjon, ei heller hørt noe i offentlige medier om dette, ble jeg ganske nysgjerrig på hva dette var for noe. Jeg har nå brukt sommermånedene på å lære meg så mye som mulig om dette SMARTE nye opplegget, og fått den ene a-ha-opplevelsen etter den andre.

Det viser seg at NVE, som reguleringsmyndighet for sluttbrukermarkedet, fullstendig under sluttbrukernes radar, i mere enn ti år har arbeidet med å få til et «velfungerende og effektivt marked som skal være enkelt å forholde seg til for sluttbrukerne»

Dette inkluderer prosjekter som AMS, Elhub, rapporteringsplikt for ny kraftprisportal, samt andre prosjekter.

1. Hvorfor har sluttbrukerne vært holdt fullstendig utenfor i denne prosessen? Min neste refleksjon var vel at her må det være «ugler i mosen» - og det har vist seg å være mange av dem! Innføring av nye strømmålere (AMS-prosjektet) ble forskriftsfestet i 2011.

Dette innebærer at samtlige strømmålere i alle norske hjem skal være byttet ut innen 01.01.2019. Et svært omfattende prosjekt med en prislapp på ca. 10 milliarder kroner! Og hvem skal så betale for dette? – jo selvfølgelig sluttbrukerne, i form av høyere nettleie.

2. Finnes det noen annen bransje i dette landet som kan investere 10 mrd. kroner for å bedre sin effektivitet, og derigjennom sin inntjening – og så få kundene til å betale for det – uten engang å spørre først?

Her er det så mye lover og forskrifter ute og går, at dette er kanskje noe jeg, som den lille mann bare må finne meg i, tenker jeg. Men, la meg nå prøve å finne ut hva det er de skal installere i boligen min. «Nye digitale el-målere» står det i brosjyren min – «lønner seg for alle». Det viser seg å være veldig vanskelig å finne detaljer rundt dette på NVE sine hjemmesider, så jeg foretar et google-søk. Heisann, her var det mye å finne.

Valget av teknisk løsning har falt på el-målere basert på elektromagnetisk stråling som kommunikasjons-medium. Da kaller vi det SMART-måler, tenker de vel, så høres det moderne og flott ut! Det er bare det at vi vet at det finnes tusenvis av uavhengige forskningsrapporter som konkluderer med at

3. Elektromagnetisk stråling i 2,4 GHz-båndet er helseskadelig ved langvarig påvirkning. Dette får jeg ta opp med nettselskapet mitt, tenker jeg. De henviser meg til Statens strålevern, som sier at «strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme».

Her er det tydeligvis ulike oppfatninger ute og går. Statens strålevern sier videre at «den lave sendereffekten gjør at strålingen er svak og ligger langt under de anbefalte grenseverdiene». Hvem er det som har satt disse grenseverdiene, og hvordan har de fremkommet, spør jeg meg videre?

Dette finner jeg hos ICNIRP, et privat foretak finansiert av ulike offentlige myndigheter og organisasjoner i svært mange land. ICNIRPs holdning er at det eneste som kan være skadelig for mennesker på grunn av stråling er akutt oppvarming av vev. Basert på dette faktum er selvsagt alle deres anbefalinger vitenskapelig riktige. Det er bare det at mennesket er mere enn bare «kjøtt og flesk». Alle våre interne prosesser er styrt av elektriske signaler mellom alle våre 40 milliarder celler.

Tusenvis av uavhengige forskningsrapporter og vitenskapelige forsøk viser nå, uten noe tvil, at påvirkning av elektromagnetisk stråling bringer disse systemene ut av balanse, selv ved svært lave strålingsverdier (under 1/1.000-del av de «anbefalte» grenseverdiene).

4. Hvorfor holder statens strålevern tilbake informasjon om farene ved elektro-magnetisk stråling? Mulige betenkeligheter rundt helsefare ved stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk og andre SMARTE løsninger har vært tilgjengelig i mere enn 20 år, siden SMART-telefonen etter hvert ble allmannseie. Eksplosive økninger i ulike sykdommer som hjernekreft, autisme/ADHD, Alzheimers sykdom og et utall kroniske eller autoimmune sykdommer følger økningen i utbredelsen av elektromagnetisk stråling i samfunnet.

Menns reproduksjonsevne har falt med 50 prosent i den vestlige verden i det samme tidsrommet! Verdens helseorganisasjon (WHO) klassifiserer langtidsvirkninger av elektromagnetisk stråling i klasse 2B, mulig kreftfremkallende, sammen med stoffer som bly, bensin og DDT. Større internasjonale forsikringsselskap reserverer seg nå fra å forsikre skader oppstått gjennom lang tids eksponering fra elektromagnetisk stråling, på samme måte som for asbest, jordskjelv, flom osv.

5. Vår konklusjon er nå klar: Jeg vil ikke ha en helseskadelig SMART-måler inn i min bolig og sender en melding om dette til mitt nettselskap. Svaret er at NVE krever attest fra lege eller psykolog for å oppnå fritak, hvorpå jeg oppsøker min fastlege.

«Dessverre, helse og omsorgs- departementet nekter oss å gi slikt fritak, for det finnes ingen klar diagnose». Jeg går fra å være bekymret til å bli sint! Hva er det egentlig som foregår? Skal jeg tvinges til å ta en helsefarlig måler inn i min bolig? Skal virkelig nettselskapet kunne installere noe innenfor husets fire vegger, som jeg absolutt ikke vil ha?

I tillegg forlanger de at jeg skal betale for denne (gjennom økning i nettleien), selv om de sier at måleren er deres eiendom!

6. Hvor er det blitt av sunn fornuft i denne saken? Hvor er det blitt av «føre-var» prinsippet? Her er det så mye som ikke følger normale demokratiske spilleregler! Vi forstår at det kan være vanskelig å innrømme at en har brukt 10 mrd. kroner på å sørge for at samtlige norske husstander får økt sin eksponering til helseskadelig stråling.

Men, vær nå i alle fall så snill å la dette være en frivillig sak for dem som er overbevist om at dette vil føre til økt sannsynlighet for sykdom på kort eller lang sikt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags