(Drammens Tidende)

Husker du den gangen vi gikk fra å ha femsifrede telefonnummer, til å få åttesifrede nummer? Nå kan en lignende overgang skje igjen.

Da får alle nye telefonnummer, skriver Nettavisen.

Mangel på nummer

Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) begynner nemlig å bli bekymret for at det er altfor få ledige telefonnummer for mobiltelefoner. I dag er det «bare» 3,75 millioner mobilnummer igjen - og disse spises opp i ganske stort tempo.

Nkom har derfor denne uken sendt ut et brev til samtlige norske teleoperatører:

«Nkom ønsker ikke å komme i den situasjon hvor det er kritisk få mobilnummer igjen, slik som tilfellet var i 2005-2006 hvor man var nede i ca. 500 000 ledige mobilnummer. Derfor er det viktig å planlegge tiltak på et tidlig tidspunkt, både med hensyn til hvilke tiltak som bør/kan iverksettes og når dette eventuelt skal gjøres.»

De forklarer at stadig flere forskjellige aktører ønsker nummer til forskjellige formål - inkludert de som ikke tilbyr ting som er tradisjonelt mobilrettet - og at numrene når forsvinner raskt.

Dagens telefonnummer er i utgangspunktet låst på denne måten. Mobilnummer skal være et nummer som starter på 4 eller 9, og her begynner det å bli fullt.

Skal mobilnumre bli geografiske?

Det foregår også en stor overgang fra fasttelefoni til mobiltelefoni - noe som skaper utfordringer opp mot at fastnummer er tildelt geografisk.

Vi vet for eksempel at et 21-nummer tilhører Oslo-området, mens du kommer til noe i nærheten av Bergen med et 55-nummer. Det er ikke like enkelt med mobilnummer.

«Det kan derfor være mer krevende å skille mellom de ulike tjenestene, samt vanskeligere å begrunne nummerplanens skille mellom geografiske nummer og nummer for landmobiletjenester.»

Vurderer en rekke tiltak

Den «enkleste» løsningen på problemstillingen er å gå over fra åtte til ni sifre i telefonnummeret, hvor hele logikken med bruk av nummer kan lages på nytt for en ny fremtid - med tilstrekkelige antall nummer tilgjengelig.

I 1999 ble det laget en plan for hvordan en eventuell overgang til 9-sifret nummerplan kan gjennomføres dersom man skulle begynne å gå tom for nummerressurser. En eventuell overgang til 9-sifrede nummer vil medføre store kostnader både for sluttbrukerne og for tilbydere av teletjenester. Det bør derfor så langt som mulig etableres alternative løsninger som kan forlenge levetiden til nåværende nummerplan.

Fordi konsekvensene er så store, vurderer de følgende tiltak for å utsette overgangen:

Åpne for at vanlige fasttelefonnummer kan brukes på mobil. Utfordringen her er blant annet å kunne skille mellom mobil og fasttelefon, blant annet grunnet ting som SMS og geografi.

Alle som har tvilling/trilling-SIM har i dag flere telefonnummer. Nkom vurderer å flytte alle disse ekstra SIM-kortene over til en 12-sifret nummerserie som i dag bare brukes til datakommunikasjon (f.eks. betalingsterminaler og alarmer). Effekten av dette er trolig begrenset.

Åpne for helt nye nummerserier som i dag er blokkert. I dag er det for eksempel 2 millioner tilgjengelige nummer mellom betalingsnumrene i 829-serien og 850-numre som brukes til fasttelefon. Det er også 2,3 millioner ledige nummer fra 855 20 000 til 878 00 000. Men igjen er det mulig forvirring opp mot betalings- og IP-telefoninummer. Og 2 millioner fra 888-serien til 900-serien. Dette frigjør mange nye nummer, men skaper en forvirring i gjenkjenningseffekten - og kan også være vanskelig for mobiloperatørene.

Operatørene bes likevel redgjøre for hvor fort de kan klargjøre sine systemer for en overgang til 9-sifrede nummer - og hvor dyrt dette vil bli.

Hva de ender opp med er ikke kjent, og teleoperatørene har fått frist på seg til 7. november med å komme til innspill til hva som kan gjøres.