LIER: Derfor er søknadsfristen til Lierstøtten utsatt til 1. september i år, forklarer Britt Kåsin i USBL, en av samarbeidspartnerne bak Lierstøtten.

Tildelingen blir dermed lagt til november.

Bidragsyter

– Det er så mye som skjer på våren, så vi ønsket en endring, sier Kåsin.

Lierstøtten er et samarbeid mellom USBL, Liertoppen, Utengen transport, Eidos, Mester Grønn, Lier Strøm, Intertermo og Lierposten.

Den første utdelingen fant sted i 2009, og siden da har mange kunnet aktører kunnet ta imot støtte.

Formålet er å bidra til prosjekter innen kultur, idrett, kunnskap og ideelt arbeid.

Sponsorfondet støtter lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner som hører til i Lier, og de ønsker gjerne flere bedrifter som samarbeidspartnere.

Mange søkere

Vanligvis holdes utdelingen på Tranby menighetshus, men i fjor ble den lagt til Lierdagene.

Da kunne 13 mottakere ta imot til sammen 266.000 kroner.

– Lierstøtten er en ettertrakket støtte, det ser vi av søknadsmengden, sier Kåsin.

I fjor kom det inn søknader på rundt 1,4 millioner kroner, så det er grundig prosess som må til for å velge ut mottakere.

– Vi ser på helheten i hele kommunen, og hvis det er gode prosjekter, prøver vi å fordele det utover, sier Kåsin.

Hun legger til at det kommer inn mange kreative søknader.

I fjor ble det blant annet gitt støtte til nytt kjøleskap til Sjåstad Sanitetsforening, saksofon til Herman Støa Sannes, aktivitetskasse til Barnas Stasjon og oppblåsbare minihåndballmål til Reistad IL.

Søkere kan gå inn på nettsiden.