LIER: – Selv ikke alle leger kjenner nødvendigvis til denne lidelsen, og da er det jo ikke så lett å bli diagnostisert og få den hjelpen man trenger, sier styreleder Britt Berntsen i Foreningen rastløse bein.

Foreningens mål er å spre kunnskap om Restless Legs-syndrom – eller rastløse bein – og dens behandling, slik at personer som lider av dette kan få symptomlindring og økt livskvalitet.

– Personer som har rastløse bein har et påtrengende behov for å bevege beina. Symptomene forverres ved hvile og inaktivitet, og opphører helt eller delvis ved bevegelse av beina, forklarer Berntsen.

16. og 17. april arrangerer foreningen landskonferanse i Oslo, og da håper Berntsen at mange liunger vil ta turen for å få vite mer om hva man kan gjøre for å lindre plagene. Man kan også få vite mer via nettsiden rastlos.org.