Spennende forslag til nytt knutepunkt

FORSLAG: Dette er et av forslagene som har kommet om hvordan Fjordbyen skal se ut. Flere forslag ligger i egen bildeserie.

FORSLAG: Dette er et av forslagene som har kommet om hvordan Fjordbyen skal se ut. Flere forslag ligger i egen bildeserie.

Artikkelen er over 4 år gammel

Hvordan vil det nye knutepunktet i Fjordbyen se ut? Tre arkitektkontorer har kommet med sine forslag.

DEL

LIER: Et godt knutepunkt med jernbanestasjon, bussforbindelser og god tilgjengelighet for både myke og harde trafikanter er et nødvendig utgangspunkt for å utvikle et godt sentrumsområde.

Drammen og Lier kommuner, NSB og ROM eiendom har i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, Brakar og Buskerudbyen utforsket mulighetene til å utvikle et slikt knutepunkt på Lierstranda.

Tre team, tre ulike forslag

- Vi har latt tre team med arkitekter og andre faggrupper lage hvert sitt forslag til hvordan ser for seg at det kan være. De tre teamene har levert forslagene sine nå og vi skal i gang å bedømme dem, sier prosjektleder for fjordbyen, Jan Moen.

Forslagene ble presentert for samarbeidspartnerne under et møte på Haugestad i Lierbyen 25. september.

De tre teamene har løst oppgaven ulikt, både når det gjelder plassering av knutepunktet og hvordan de ellers tenker seg trafikk og funksjon løst.

Felles for alle tre er at de har valgt å gå langt utenfor knutepunktet i sine forslag til løsninger. Alle tre har forslag til bebyggelse og veiløsninger for hele Lierstranda.

LPO med flere

LPO og teamet de samarbeider med, foreslår å legge en ny jernbanestasjon ved Strandbrua og gruppere de ulike funksjonene i knutepunktet rundt den.

De foreslår å inkludere søndre del av dagens Lierstranda i knutepunktet. Områdene sør og nord for jernbanelinja /Strandveien knyttes samme med en bred kulvert for myke trafikanter under jernbanestasjonen.

Juul|Frost

Juul | Frost, i samarbeid med Moe rådgivende ingeniører legger stasjonen enda nærmere Brakerøya, og foreslår en stor passasje for myke trafikanter under stasjonen i forlengelse av en bred allmenning som strekker seg ned til sjøen. På allmenningen er det bybane-/busstopp, oppholdsarealer, serveringssteder og butikker.

Ghilardi+Hellsten

Ghilardi + Hellsten og Norsam har en løsning der jernbanen er hevet slik at man kan komme under på flere steder. Slik kan barriereeffekten av jernbanelinjen motvirkes. De foreslår å legge stasjonen i vestre del av Tømmerterminalen og har forslag til hvordan utbyggingen kanskje i etapper.

Artikkeltags