FINNEMARKA: I hvert fall hvis du bor i Lier. De siste ukene har nemlig skigruppene i Sjåstad/Vestre Lier IL og Lier IL hatt mange medlemmer i sving på dugnad mellom Eggevollen og Martinsløkka, for å lage nye skiløyper.

– Her sår vi før vi høster. Vi går etter der gravemaskinen har jevnet ut. Så tar vi finpussen og gjør det enda litt slettere mens vi sår til slutt. Her skal det spire og bli grønt allerede til våren, sier Kristian Lie, Pernille Wiiger Opsahl og Terje Løitegård.

Trioen hadde nok å gjøre under den store fellesdugnaden som skigruppene i de to idrettslagene hadde for å utvide skiløypene rundt Martinsløkka.

Dobler lengden

Skiløypene inne ved Martinsløkka har vært populære de siste vintrene, men det kan i perioder være litt trangt om plassen, noe som faktisk også har gått litt utover sikkerheten.

Dette vil det bli en endring på kommende vinter, og det har den såkalte Utvidelsesgruppa stått i bresjen for.

Den består av Anders Hørthe, Gry Runningen, Jørgen Hårberg Jensrud, Jan Tore Jørgensen, Arne Christoffer Sand, Magne Døssland og med Lars Sylling som leder.

I denne gruppa sitter det representanter fra både Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL.

– Lengden på løypa blir mer enn dobla fra 1,7 kilometer til 3,5 kilometer. Nå har vi hatt 20 dugnadsarbeidere i sving, pluss tre gravemaskiner, en dumper og en traktor som har stått på fra fredag til søndag for å lage de nye skitraseene, sier Lars Sylling.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Takker dugnadsgjengen

– Dette hadde ikke vært mulig uten alle våre gode samarbeidspartnere. Vi har hatt god hjelp fra en rekke firmaer, som har jobbet mer eller mindre døgnet rundt hele helga. De kommer ei helg til, og alt skjer på dugnad. Imponerende, sier lederen i Utvidelsesgruppa.

Han vil også gjerne trekke fram velvilligheten de har møtt fra grunneier Tormod Saue.

– Uten hans positivitet kunne vi bare glemt hele greia, mener Sylling.

 

Tett klubbsamarbeid

Lier IL og Sjåstad/ Vestre Lier IL har gjennom Lier Ski hatt et godt samarbeid i mange år på og rundt Martinsløkka både med lysløype og snøproduksjonsanlegg.

Nå har klubbene inngått et enda tettere samarbeid både på treningssiden og ikke minst når det gjelder prosjektet Utvidelse Martinsløkka. De har derfor jobbet sammen for å kunne utvikle Martinsløkka til et enda bedre område for masse god og sunn aktivitet.

Lokal oppslutning

Lars Syllng er imponert og takknemlig over all støtte prosjktet har fått fra lokalt næringsliv.

Bedrifter som har bidratt er:

 • Geir Lien Transport & Graving AS
 • Atrack Entreprenør AS
 • Brevik Entreprenør ASG
 • Grunneier Tormod Saue
 • Kent Kran AS
 • POB AS
 • Optimera Montèr
 • Arka bygg
 • Norbark
 • Østriv
 • Ivar Tanum
 • Spar Holsfjorden

– Vi ser på dette som et klart tiltak for folkehelsa, som skaper muligheter og fremmer mestring. Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn. Dette ønsker idrettslagene å være en bidragsyter til, sier Sylling.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Komprimerer løypene

Fordi det ofte har vært eneste mulighet, har det de siste årene kommet folk fra hele det sentrale Østlandet for å gå på ski på Martinsløkka.

Stedet ligger særdeles gunstig til med hensyn til både snøforhold, kuldegrader og snøproduksjon.

– Vi ønsker å utnytte det produksjonsanlegget vi allerede har, ved å komprimere løypene med flere sløyfer og rundinger. Vårt forslag er altså en utvidelse som vil mer enn doble kapasiteten. Dette innebærer en utvidelse av sløyfer, samt å «bredde ut» allerede eksisterende løyper, forteller Sylling.

Hele prosjektet har en kostnadsramme på flere millioner kroner, men heldigvis kan mye av dette kvitteres ut i dugnadstimer.

Samler alt på Martinsløkka

Parallelt med denne løypeutvidelsen ønsket «skifolket» i Lier å flytte hytta si fra Eggevollen til Martinsløkka. Som sagt så gjort, og nå har hytta fått ny adresse ved nettopp Martinsløkka. Klubbene ønsker først og fremst å ta denne mer i bruk til møter og varmestue.

Til slutt må det nevnes at målet også er å få satt opp lysstolper før vinteren i de nye skiløypene.

Ingen ting virker å være umulig for den lille hæren med frivillige som stiller opp på dugnadene til skigruppene i Sjåstad/Vestre Lier IL og Lier IL.