Ønsker IKKE fortsatt veiavgift

Artikkelen er over 4 år gammel

Veistyret for Eikseterveien ønsker ikke at ordningen med veiavgift blir videreført.

DEL

EIKSETERVEIEN: Formannskapet vedtok i sitt møte 24. september at kommunen skal utarbeide en avtale der hensikten er å overføre ansvaret for driften av den øvre delen av Eikseterveien fra private til kommunale hender.

Eikseterveien er per i dag kommunalt driftet fram til Kleivdammen/Eggevollen, mens den er privat driftet og bompengefinansiert videre innover til Solvang.

Veistyret har i mange år ønsket en kommunal overtakelse av driftsansvaret, da området i stor grad brukes som et utfartsområde for aktivt friluftsliv på helårsbasis.

I Lierpostens papirutgave 1. oktober står det feilaktig at veistyret ønsker å videreføre ordningen med veiavgift på den private delen av veien. Det stemmer ikke.

Dette punktet var det politikerne i formannskapet som føyet til, da de behandlet saken i sitt møte 24. september i år.

Veistyret krever imidlertid at veien skal holde minst den standard som er i dag, at brøytingen skal samordnes, at avgiften for utkjøring av tømmer holdes på samme nivå som i dag og at en eventuell ny organisering ikke skal være til ulempe for fastboende eller allmennheten.

Lierposten beklager feilen i vår papiravis, og vil også komme med en rettelse på trykk neste uke.

Artikkeltags