Talte bøndenes sak

ØNSKET VELKOMMEN: Leder Anders Hafskjold (t.v.) i Buskerud og omegn Gartnerforening og leder Øyvind Gurandsrud (rød jakke) var blant dem som tok ordet da landbruksnæringen møtte lokalpolitikerne på Myrhaug Gartneri på Egge tirsdag ettermiddag.

ØNSKET VELKOMMEN: Leder Anders Hafskjold (t.v.) i Buskerud og omegn Gartnerforening og leder Øyvind Gurandsrud (rød jakke) var blant dem som tok ordet da landbruksnæringen møtte lokalpolitikerne på Myrhaug Gartneri på Egge tirsdag ettermiddag. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Tenk dere om før dere åpner for mer vei- og boligbygging.

DEL

EGGE: Det var ett av budskapene lederne av Lier Bondelag og Buskerud og omegn Gartnerforening hadde på hjertet da de inviterte til møte mellom landbruksnæringen og politikerne på Myrhaug Gartneri DA på Egge tirsdg.

Taper terreng

Gjestene fikk smake kortreist mat fra lokale gårder, og høre hva gartnerne og bøndene hadde å fortelle om hva de produserer og hvordan de omstiller seg til nye produksjonsmetoder. Og hvilke utfordringer de møter i hverdagen.

– Økte innbyggertall fører til stadig flere konflikter mellom boligutbygging og visjonen om Grønne Lier. Nå må politikerne tenke seg om, og ikke bare pøse på med nye innbyggere og nye boligprosjekter. Særlig dette med spredt bebyggelse, som fører til inneklemte områder med dyrka mark, gjør at den dyrka marka taper stadig mer terreng, mente leder av Lier Bondelag, Øyvind Gurandsrud.

Viktig med dialog

Lederen av Buskerud og omegn Gartnerforening, Anders Hafskjold, var glad for at samtlige politiske partier var representerte på møtet.

– Det er viktig med dialog, slik at vi kan få synliggjort hva vi driver med, og hvilke praktiske og økonomiske utfordringer vi har i vår næring. Noe av det vi håper politikerne kan bidra med, er å påvirke hva slags avgifter vi skal betale for strøm og vann. For noen år siden økte vannprisene med ca. 100 prosent, og det er klart sånne prishopp merkes godt i en næring som bruker mye vann i produksjonen, sa Hafskjold.

Fjordby og markagrense

Jan Stolp (Sp) svarte med å viste til Fjordby-prosjektet og justering av markagrensene som virkemidler for å slippe å ta av dyrka eller dyrkbar mark til boligformål.

– I fjordbyen kan vi bygge boliger uten å ta av dyrka mark, og dersom vi skyver noe på markagrensene kan vi også åpne for boligbygging uten at dyrkbar mark blir bygget ned, sa han.

Også Tonje Evju (Ap) mente man burde styre boligbyggingen mer over på åssidene.

– Vi må nok være noe strengere i framtiden og gå utbyggingsplanene mer etter i sømmene før vi godkjenner dem. Og vi bør også ta mer hensyn til estetikken enn vi har gjort i en del tilfeller, vedgikk hun.

Prisene på vann og strøm mente hun ikke politikerne kunne styre, men derimot kvaliteten og mengden.

– Gjennom vårt eierskap i Glitrevannverket, må vi sørge for rent og tilstrekkelig vann i elva, slik at bøndene har nok å vanne med, sa Evju.

Ravinedaler under lupen

FrPs Morgan Langfeldt understreket at også hans parti ønsker et godt jordvern, men at behovet for bedre infrastruktur noen ganger gjør det nødvendig å ta av dyrka mark.

– Vi ønsker for øvrig en gjennomgang av ravinedalene i Lier, slik at vi kan verne om de dalene som er verdifulle, og se på hvilke som kan brukes som landbruksareal. Vi må også se på markagrensen, som vi mener er til dels kunstig. Lavproduktiv skog og skrenter kan med fordel utnyttes bedre, og minske presset på den dyrka marka, sa Langfeldt.

Stordriftsfordeler

Når det kom til prisene på strøm og vann, syntes ikke FrPs 1.-kandidat at politikerne burde legge seg borti det, men la markedet styre.

– Det er selvsagt bra om landbruksnæringen får forhandlet fram noen stordriftsavtaler, i og med at de bruker mye strøm og mye vann. Og på de områdene vi kan påvirke, er det viktig at vi legger til rette for landbruket, slik at de får gode og forutsigbare rammer, sa Langfeldt, som for øvrig selv er utdannet agronom.

Artikkeltags