«Over natta» ble denne veien forkjørsvei. Det er det mange som ikke har fått med seg

Over 4.000 bilister kjører Nordbyveien hver eneste dag. Mange har trolig ikke fått med seg endringen.