Bergingsbilene går i skytteltrafikk: – Det begynte i natt

Nattens snøfall har ført til mange utfordringer for bilistene. Det er meldt om en rekke trafikkuhell på Østlandet og i Drammensområdet.