Arbeidstilsynet vil følge opp bruddene på arbeidsmiljøloven tettere

Arbeidstilsynet hadde onsdag møte med Vestre Viken om de mange bruddene på arbeidsmiljøloven på sykehusene og klinikker i helseforetaket, og vil følge opp tettere enn før.