166 millioner til kollektivtrafikk, sykkel og gang: – Jeg var redd midlene skulle forsvinne

ELSYKKEL: Belønningsmidlene skal også gå til å få flere til å sykle og gå. Gunn Cecilie Ringdal er en ivrig bruker av elsykkel, og så gjerne at Anders B. Werp også skaffet seg en.

ELSYKKEL: Belønningsmidlene skal også gå til å få flere til å sykle og gå. Gunn Cecilie Ringdal er en ivrig bruker av elsykkel, og så gjerne at Anders B. Werp også skaffet seg en. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) i Lier trodde Buskerudbyen ville miste belønningsmidler da Buskerudbypakke 2 ble utsatt. I dag fikk Buskerudbyen 166 millioner kroner.

DEL

(Drammens Tidende) DRAMMEN: – Dette var en lettelse. Nå er vi sikret fortsatt flere og hyppigere bussavganger, sier Ringdal, som er nestleder i ATM-utvalget i Buskerudbyen.

Det er ATM-utvalget som styrer det som skjer i Buskerudbyen, og de hadde søkt om nærmere 200 millioner kroner for 2018 og 2019 i belønningsmidler. Dette er en ordning som nå skal avvikles til fordel for Byvekstavtaler.

– Buskerudbyen skrev en meget god søknad. De får derfor 86 millioner kroner i år og 80 millioner neste år, sier Anders B. Werp (H), statssekretær i samferdselsdepartementet.

Han kom med tog til Drammen stasjon fra Oslo, mens Gunn Cecilie Ringdal kom syklende på sin elsykkel fra Lierbyen. Formålet med belønningsmidlene er å få flere til å reise kollektivt og dempe veksten i personbiltransporten.

LES OGSÅ: Buskerudbysekretariatet har brukt 21,9 millioner på konsulenter siden 2015

Hva er ATM-utvalget

Areal, transport og miljøutvalget (ATM-utvalget) er den politiske styringsgruppen i samarbeidet Buskerudbyen og består av ordførerne i de fem kommunene og fylkeskommunen, fylkesmannen og lederne i de tre statlige transportetatene, og har til sammen 10 representanter.

Over 800 millioner kroner

– I perioden 2010 til 2017 har Buskerudbyen fått over 638 millioner kroner i tidligere belønningsavtaler. Nå får de 166 millioner til, forutsatt at målene om blant annet nullvekst i personbiltransport oppnås, sier Werp.

Denne belønningsavtalen kommer i tillegg til planene for Buskerudbypakke 2, som omfatter blant annet omfattende veiutbygging og bompenger. Buskerudbypakke 2 er nå til kvalitetssikring i Vegdirektoratet, og planen er at veipakken blir vedtatt i de enkelte kommunene samt fylkeskommunen før sommeren.

– Til høsten håper vi å få i gang forhandlinger om en Byvekstavtale. Da vil forhåpentligvis Buskerudbypakke 2 være på plass, sier Ringdal.

LES OGSÅ: Dette skal bommilliardene gå til – søndag protesteres det igjen

Saken fortsetter under faktaboksen

Hvorfor bypakke

Hovedbegrunnelsen for Buskerudbypakke 2 er at det i regionen de neste 20 årene er det ventet rundt 45.000 flere innbyggere. Om det ikke gjøres nye tiltak, viser beregninger at veitrafikken vil øke med 22 prosent.

Tre av fire av alle reiser i Buskerudbyen i dag skjer med bil, 80 prosent kun med én i bilen og tre av ti bilturer er kortere enn tre kilometer.

Hovedmålet er et miljøvennlig og trafikksikkert transportsystem som skal tilrettelegge for attraktiv utvikling av byer og tettsteder.

Veksten i persontrafikk skal skje i form av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Det skal også bli enkllere å reise med alle transportmidler mellom kommunene i Buskerudbyen og Oslo/Akershus.

Neste: Byvekstavtale

Denne byvekstavtalen vil da erstatte dagens belønningsavtale. Samferdselsdepartementet har satt av 11 milliarder kroner til byvekstavtaler, og er i forhandlinger med Oslo og Stavanger/Nord-Jæren. I neste måned starter forhandlinger med Bergen og Trondheim.

– Deretter begynner vi med de fem andre byområdene, der Buskerudbyen er ett av dem. Med dette som skjer nå ligger Buskerudbyen godt fremme, sier Werp.

Bompenger er ikke et krav i en byvekstavtale, og det er heller ikke et krav fra myndighetene når det gjelder Buskerudbypakke 2, men kommunene må bidra med penger. Det vil i praksis si bompenger.

– Når det gjelder bompenger i Buskerudbypakke 2 så vil kvalitetssikringen i Vegdirektoratet avklare mye, sier Ringdal.

Hun viser til at de andre områdene som konkurrerer med Buskerudbyen om byvekstmidler; Grenland, Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg), Tromsø og Kristiansand, allerede i stor grad har innført bompenger.

LES OGSÅ: Stor bypakke og bom til bydelene

Saken fortsetter under bildet

166 MILLIONER: Statssekretær Anders B. Werp hadde onsdag med 166 millioner kroner til Buskerudbyen, noe nestleder i ATM-utvalget i Buskerudbyen, Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, var svært lettet over å få.

166 MILLIONER: Statssekretær Anders B. Werp hadde onsdag med 166 millioner kroner til Buskerudbyen, noe nestleder i ATM-utvalget i Buskerudbyen, Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal, var svært lettet over å få. Foto:

Personbiltrafikken skal ned

– Hva skjer hvis biltrafikken ikke går ned?

– Vi skal måle personbiltrafikken, og da vil vi ikke regne med gjennomgangstrafikk eller nytte- og lastekjøretøy. Men elbiler skal regnes med. Det er en forutsetning for tildeling, også i en byvekstavtale at personbiltrafikken går end, sier Werp.

I tillegg til at 166 millioner kroner de neste to årene skal gå til satsing på kollektivtrafikk, så skal det også legges bedre til rette for syklende og gående.

– Jeg bruker elsykkel, siden påske har jeg kun brukt bilen tre ganger i forbindelse med jobb, og hjemme har vi bare én bil. Med elsykkel kommer jeg meg fra Lierbyen til Tranby på et kvarter, mens det ville tatt minst ti minutter med bil, sier Gunn Cecilie Ringdal og viser fram elsykkelen til Anders B. Werp.

Han tar buss hjemmefra til Hokksund hver morgen, der han setter seg på toget til Oslo.

– Så jeg reiser kollektivt, men kanskje jeg også skulle skaffet meg en elsykkel, smiler han.


Ikke helt fornøyd

MDG-politiker, Ståle Sørensen er glad for midlene men mener at summen ikke strekker til.

– Det er veldig hyggelig og nødvendig at departementet deler ut penger på denne måten, men vi har ikke fått det vi har bedt om. Vi er fortsatt helt avhengig av Buskerudbypakke 2 for å utrette det vi ønsker.

Buskerudbypakke 2 er en konseptvalgutredning av Statens vegvesen, som sier noe om forholdet mellom tiltak for veisystemet, kollektivtransporten, sykkel, gående, restriktive tiltak for biltrafikken, stimulerende tiltak for kollektivtransporten og arealbruk.

LES OGSÅ: Mener bypakke-vedtak kan være ulovlig

Artikkeltags