Sterk og klar om behovet for gang- og sykkelbru

Artikkelen er over 1 år gammel

Arkitekt Ole Wiig støtter næringslivets krav om ny gang- og sykkelbru fullt ut. Han tror det vil gjøre ubotelig skade for byen hvis den ikke bygges og står klar når bybrua rives. Bybru-rivinga er dramatisk, mener NTNU-professor.