Vil at kommunen skal kjøpe sivilforsvarstomta

Aps Gunnar Nebell vil så snart som mulig gå i forhandlinger med Statsbygg om kjøp av Sivilsforsvarstomta på Lierskogen. Han møter imidlertid motbør.