Ninnies siste spark til de som skal styre videre: – Det er så enkelt som at penger er løsningen

I flere år har SVs Ninnie Bjørnland stått på for å få barnefattigdom høyere opp på dagsorden. I sitt siste kommunestyremøte kunne hun glede seg over full støtte fra politikerkollegaer.