Nedgang i arbeidsledigheten på over 15 prosent

POSITIVE TALL: Antall arbeidsledige er over 15 prosent lavere i år enn i fjor på samme tid, ifølge NAV Lier.

POSITIVE TALL: Antall arbeidsledige er over 15 prosent lavere i år enn i fjor på samme tid, ifølge NAV Lier. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

NAV Lier melder om en positiv utvikling i arbeidsmarkedet i løpet av første halvår i år.

DEL

LIER: Den positive trenden i arbeidsmarkedet ser ut til å fortsette. Ved utgangen av juni måned er det registrert 254 helt ledige personer i Lier, noe som er en nedgang på 15,6 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Ledigheten i Lier var på 1,9 prosent av arbeidsstyrken og i Buskerud var den på 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten for hele Norge gikk ned med 12 prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

En positiv utvikling

Det var en nedgang i ledigheten blant alle aldersgrupper under 50 år denne måneden, sammenlignet med samme tid i fjor. I likhet med utviklingen generelt i fylket er det nedgang i ledigheten blant unge under 30 år sammenliknet med i fjor.

I denne aldersgruppa var det en nedgang på 21 personer fra året før.

– Lier har hatt en positiv utvikling i ledigheten det første halvåret i år. Spesielt gledelig er den jevne nedgangen i ledigheten i mange bransjer, samt de helt ledige under 30 år. Dette er en gruppe som vi i NAV følger opp tett gjennom arbeidsrettede tiltak og tydelige krav til aktivitet, sier leder ved NAV Lier, Jan Kåre Melsæther.

Ledighet etter bransje

Den største nedgangen i ledigheten var innen akademiske yrker og utdanning, og det var i juni kun fire personer som sto helt uten jobb i disse bransjene.

Videre var det en nedgang innen bygg og anlegg på 10 prosent, der det var 366 helt ledige.

Det var også en nedgang i ledigheten innen barne- og ungdomsarbeid på - 39 prosent.

Ledige stillinger

NAV registrerte 761 nye ledige stillinger i Buskerud i juni.

Innen undervisning var det 107 ledige stillinger og innen butikk- og salgsarbeid var det 75 nye stillinger.

Det ble registrert 98 nye stillinger innen bygg og anlegg, men flest stillinger ble registrert innen helse-, pleie og omsorg med 158 nye stillinger.

Artikkeltags