LIER: – Barn med kjipe foreldre drikker mindre, sier daglig leder Kari Randen i alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL.

11 prosent i Buskerud sier i en ny undersøkelse det er greit at ungdom får med seg alkohol hjemmefra på fest før de er 18.

Det er på nivå med landsgjennomsnittet.

En seiglivet myte

– Ungdom som får smake hjemme eller som møter aksept hjemme for at de drikker alkohol, drikker mer og oftere ute blant sine jevnaldrende. En av de mest seiglivede mytene er at voksne kan «lære» barna å drikke moderat og ha et «avslappet forhold» til alkohol. Dessverre er det slik at ungdom under 18 som får alkohol hjemme kun lærer å drikke alkohol, sier Randen.

Randen får støtte av Jorid Røvik Kippenes, som er AV-OG-TIL-koordinator i Lier kommune.

– Vi håper at foreldrene i kommunen står sammen og har en restriktiv linje til alkohol. Det å drikke alkohol gjør ungdommer under 18 mer utsatt for farer og ulykker fordi man vurderer risiko dårligere når man er alkoholpåvirket. Fulle ungdommer er rett og slett svært sårbare, sier Kippenes.

50 kommuner

Lier er med i et nettverk med nærmere 50 AV-OG-TIL-kommuner, som sammen med AV-OG-TIL jobber for bedre alkovett.

Som del av dette forebyggingsarbeidet vil kommunen nå blant annet jobbe med å nå tenåringsforeldre med kunnskapsbasert informasjon om ungdom og alkohol.

– Det er viktig å nå ut til tenåringsforeldre om temaet, da de jo har en unik mulighet til å gjøre en stor forskjell i sine barns liv på dette feltet. Nettopp fordi ungdom selv oppgir at foreldrenes holdninger og grensesetting er viktigst når det gjelder alkohol, sier Kippenes.

Generasjon edru?

I pressen kan man med jevne mellomrom lese artikler om «generasjon perfeksjon» – ungdommer som verken drikker eller røyker.

Kari Randen mener imidlertid at det er farlig for dagens tenåringsforeldre og lene seg tilbake og hvile på laurbærene.

– Det er klart det finnes gode nyheter, og de skal vi selvsagt glede oss over. En del av dagens ungdom drikker mindre og debuterer senere enn tidligere. De hører også mer på foreldrene sine enn det vi voksne gjorde da vi var unge, sier Randen.

Men legger til at det til tross for en positiv trend fortsatt er mange negative hendelser knyttet til ungdomsfylla.

– Det er ikke slik at norske tenåringer har sluttet å drikke. Derfor kan ikke vi foreldre slappe av og tro at det skal gå bra av seg selv, sier Randen.

Fakta om AV-OG-TIL

• Jobber med holdningsskapende arbeid for godt alkovett i samfunnet.

• Arbeidet er rettet mot situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre.

• Bak AV-OG-TIL står politiske partier, faglige- og frivillige organisasjoner.

• Samarbeider lokalt med 40 kommuner og 460 idrettslag og -klubber over hele Norge.

• Det er gratis å være en AV-OG-TIL-kommune. De får tilgang til ressurser og kampanjemateriell og alkovett.