(Drammens Tidende)

RØYKEN/LIER: – Mye kvikkleire og vann i grunnen gjør at vi må bruke lenger tid på å få på plass de tekniske løsningene for anlegget. Derfor utsetter vi oppstarten av hovedenterprisen til vinteren/våren 2018, sier prosjektleder Jan Erik Larsen i Statens vegvesen.

Arbeidene skulle etter planen starte opp til sommeren.

LES OGSÅ: Grønnkål høstes på vinteren

Milliardprosjekt

Hovedenterprisen omfatter ny firefeltsvei mellom Dagslett i Røyken og Linnes i Lier. På den over fem kilometer lange strekningen skal det bygges nye kryss, bruer og en 2,2 kilometer lang tunnel.

Denne veien skal erstatte dagens riksvei 23, som har svært dårlig standard, og som er en belastning for beboerne i området.


Prosjektet har en totalkostnad på 2,4 milliarder kroner og er planlagt ferdig i 2021.