(Røyken og Hurums Avis)

Meklingen mellom Akademikerne og Spekter brøt sammen omtrent en halv time etter meklingsfristen ved midnatt natt til onsdag. Akademikerne tar ut 194 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset i streik fra onsdag. Ifølge Spekter er i overkant 100 av dem leger. Streiken trappes opp med ytterligere 119 medlemmer i Akademikerne ved Akershus universitetssykehus, Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital fredag.

– I hele Vestre Viken er det snakk om 27 medlemmer som kan bli tatt ut i streik fra fredag, forteller forhandlingsleder Rune Frøyland ved Akademikerne helse.

Ifølge Frøyland er det snakk om 23 leger, 2 samfunnsvitere og 2 ingeniører. Bare to av disse er ansatt ved Kongsberg sykehus, opplyser Frøyland.

Utsettelser

Fra onsdag har altså 194 leger og andre sykehusansatte på landsbasis har gått ut i streik. Oslo universitetssykehus opplyser onsdag morgen at pasienter med akutt sykdom eller skade ikke vil bli berørt av streiken og at pasienter med timeavtale må møte til avtalt tid.

I Bergen vil streiken særlig ramme Kysthospitalet på Hagavik i Os.

– Det er noen planlagte ortopediske operasjoner som blir utsatt. Vi vil kontakte alle som blir berørt så raskt som mulig. Ellers skal pasienter, med mindre de hører noe annet, møte til timene som normalt, sier administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen til NRK.

Sykehuset Østfold varsler at 23 leger er tatt ut i streik og pasienter med timeavtale kan få denne utsatt. Pasienter med akutt skade eller sykdom vil ikke bli berørt av streiken.

Også ved Stavanger universitetssjukehus kan enkelte planlagte konsultasjoner og inngrep bli utsatt, opplyser streikeleder Alexander Seldal fra Den norske legeforeningen til NRK. Han ber imidlertid også alle om å møte til timer med mindre de får annen beskjed.

LES OGSÅ: Ambulanse veltet under utrykning

LES OGSÅ: Feiret 40 år i barnehagen

Langt fra hverandre

Partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, ifølge riksmekler Nils Dalseide. De som tas ut i streik er leger og andre akademikergrupper som ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Streikeuttaket er svært moderat, og setter ikke liv og helse i fare, ifølge Akademikerne.

 – Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige – både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse til NTB. Han opplyser at streiken vil fortsette til det kommer et «kollektivt vern mot uforsvarlig arbeidstid".

– Vanskelig planlegging

Spekter hevder de ikke krever endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men søker mer fleksibilitet for å kunne planlegge hvordan de bruker ressursene best mulig.

– Spekter beklager at Legeforeningen velger å gå ut i streik fordi de ikke har fått innfridd krav som ville ha gjort det svært vanskelig for sykehusene å planlegge tilbudet til pasientene i tråd med nye pasientrettigheter, pålegg fra politiske myndigheter, økte forventninger i befolkningen og gjennomføring av ny spesialistutdanning for leger, sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

– Sykehusene vil nå organisere driften slik at streiken i minst mulig grad rammer pasientene. (©NTB)

LES OGSÅ: Kjemper for at faren skal få en verdig eldreomsorg

LES OGSÅ: Savner flytteplan