Flere partier endrer syn på bypakke og bommer - dette er reaksjonene

Bare måneder før høstens valg har flere partier endret standpunkt om bypakke og bommer. Reaksjonene lar ikke vente på seg.