(Drammens Tidende)

– Det er den personen som tenner på grillen eller bålet som blir holdt ansvarlig hvis brann skulle oppstå. Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle forbudet kan man straffes med bot eller fengsel, heter det i en uttalelse fra brannvesenet i Drammensregionen, Modum og Kongsberg.

Senest tirsdag kveld måtte de og politiet rykke ut til Krokstadelva, hvor en hageeier brant avfall. Vedkommende ble anmeldt.

Bruk av åpen ild (engangsgriller, bål og bråtebrenning) er ikke tillat i utmark.

– Så tørt som det er nå skal det svært lite til for å starte en brann. Hver enkelt av oss må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Det gjelder alle, hele tiden og over alt, sier brannvesenet som vurderer skogbrannfaren kontinuerlig.