Gå til sidens hovedinnhold

Nye E134 gjennom bygda blir «pest eller kolera» uansett veivalg

Artikkelen er over 1 år gammel

E134 Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg i Lier KrF ser 3 mål som må oppfylles for å få E 134 på skinner igjen.

  1. En så kort prosess som mulig for ferdigstilling av veien mellom Spikkestadbakkene til E 18 i Lier.
  2. Bygge ned minst mulig dyrket mark.
  3. Belaste befolkningen langs dagens veistrekning i kortest mulig tid.

Formannskapene i Røyken og Lier, Statens veivesen (SVV) og Buskerud fylkeskommune deltok på et møte i fylkeshuset for en uke. Børge Skårdal, daglig leder i E124 Haukeliveien AS inviterte til drøftingsmøte.

Mål: å finne nye muligheter for å få fortgang i bygging av E134 fram til E18, som ser ut til å ha stanset fullstendig opp.

Finne kreative løsninger

Møtet hadde ingen fullmakter, men målet var å finne kreative løsninger for den nye veien. Veivalget er på ingen måte bestemt. Utredninger og kostnadsanalyser må legges fram til ny behandling. Både i Lier og i Røyken.

Slik jeg ser mulighetene per i dag blir det å velge mellom «pest eller kolera» uansett veiløsning. Den gunstige løsningen finnes ikke!

Børge Skårdal presiserte at det er enighet om at Husebyalternativet er dødfødt. Det er ikke politisk støtte for denne løsningen i Lier uansett! Det var et godt signal for oss som var til stede!

Lierpolitikerne (de fleste) går for Vikeralternativet fordi løsningen sparer dyrket mark og fordi det er umulig å dele opp mer av Liers gårdsbruk i søndre del av bygda!

Taper dyrka mark uansett

At Viker argumenteres for som en «hokus pokus» løsning på veiutfordringene i Lier forundrer meg. Dette er ingen enkel sak! Velges bare Vikeralternativet til utredning får vi ikke vei før i 2035, ble det opplyst på møte.

NTP har kravspekk for nye veiprosjekter som styrer prosessen. Lierpostens lesere må også notere seg at dersom Vikeralternativet velges går det tapt 100 mål dyrket mark av beste kvalitet. Landbruksdepartementet har pålagt kommunen å ikke bygge ned dyrket mark.

Gjelder ikke dette i Vikeralternativet? Jeg bare spør? Det henvises til oppdeling av bruk i ytre Lier. Gjelder ikke dette argumentet for ny vei litt lenger nordøst i bygda en der dagen trase ligger? Er det noe bedre at bygda deles med nye vei andre steder enn på Linnes/Gullaug?

På nevnte møte ble det foreslått å lage miljøgate med fartsdumper og lyskryss på dagens veitrase for å øke trafikknytten i et eventuelt Vikeralternativ. Tidligere utredninger viser at Viker har lavest trafikknytte av alle forslagene fra SVV.

Ønsker fortgang

Det er viktig også å få avklart hvor mye dyrket mark som vil gå med dersom det bygges videre på dagens E134 veitrase; men bygget ut for ev. 3 kjørefelt eller 4 felt? Løsningen må samholdas med trafikkutvikling og nedbygging av dyrket mark.

Kommuneplanutvalg har jobbet for kulvert fra tunnelutgangen og fram til dagens kryss for å bevare dyrket mark over kulvert. Dette er store dyrkingsarealer. Dersom dagens trase velges kunne man arbeide videre på lang sikt med tunnel/bru fra Hurumlandet og over til Holmestrand.

Det kan være mulig at dagens veitrase videreutvikles og føres til Amtmannskrysset, bøyer inn i Strandveien til dagens kryss ved Jensvoll og ny vei legges over SVVs eiendom opp på E18. Denne løsningen vil spare hjem og arbeidsplasser.

Dersom det er stemning for å hente fram den gamle reguleringsplanen for R23 og bygge videre på denne, er det mulig å rekke en tidligere ferdigstillelse til NTB. Da kan veien være klar for bygging i 2023.

At innbyggerne i ytre Lier er lei av trafikk og støy, usikkerhet for barn og barnebarn forstår vi veldig godt. Mitt ønske og håp er at møtet i E134 Haukeliveien AS setter fortgang i veiprosjektet. Og at det finnes løsninger som bygger ned minst mulig dyrket mark, snarest mulig løsning, og en vei som kan løse innbyggernes bekymring for barn og barnebarns sikkerhet så raskt som mulig.

Kommentarer til denne saken