Nybygget på Fosshagen er i ferd med å reise seg

Utvidelsen av Fosshagen ressurssenter er godt i gang.