De siste månedene har det vært et stort fokus på behovet for ny ungdomsskole på Tranby. Vi er veldig glad for det store engasjementet rundt både skolen og idrettshallen, og vi vil derfor gjerne si noe om hvordan det jobbes for både skolen og hallen fra oss som folkevalgte.

Prosessen knyttet til behovet for fornyelse av kommunens bygningsmasse på Tranby torg startet for en stund tilbake. I det vi kaller for handlingsprogrammet for Lier kommune, som er en langsiktig, overordnet plan, bestemte vi (H, Frp, Sp og KrF) i desember 2018 at vi skulle sette i gang et stedsutviklingsprosjekt for Tranby torg. Tanken om et slikt prosjekt kom etter at Lier IL hadde lagt fram sine flotte planer for en ny flerbrukshall. Vi så i den forbindelse at det også bør gjøres noe med flere av kommunens bygninger og ansvarsområder på Tranby torg, herunder skolen(e). Etter vår oppfatning har prosjektet bred, om ikke enstemmig, politisk støtte i Lier, etter å ha blitt jobbet videre med – og det lover jo godt for fremtiden.

Tranby torg med Tranbyhallen og ungdomsskolen sto ferdig i 1977. På samme område eier Lier kommune Hallingstad skole, Liertun med sykehjem og omsorgsboliger, i tillegg til at vi driver idrettsanlegg og bibliotek. Lier IL er også en aktiv og profesjonell idrettsforening som driver et mangfoldig og godt tilbud til barn, unge og voksne ved torget. Sånn sett ligger alt til rette for en sosial møteplass med et yrende folkeliv. Utfordringen er at kommunens bygningsmasse begynner å bli gammel og slitt, og det mangler sosiale arenaer som kafeer og kanskje noen flere butikker.

Det vi ønsker oss er et friskere og mer moderne og fargerikt torg for alle, i samarbeid med Lier IL, andre foreninger og næringslivet. Tranby fortjener et nytt torg! Vi ønsker også helt konkret å følge opp behovet for en ny ungdomsskole, og har derfor i siste møte i vårt hovedutvalg for oppvekst, kultur og idrett bedt om å få noen flere svar fra kommunedirektøren.

Som kjent ligger dagens idrettshall i den røde bygningen sammen med ungdomsskolen. Det er derfor naturlig for oss å se på hvilke muligheter vi har med denne store bygningen (eiendommen) dersom den ikke lenger skal benyttes til skole og idrettshall. Kan eiendommen selges for å utvikles til butikker og kafeer i første etasje; mot torget, og samtidig gi oss penger til å bygge en ny ungdomsskole? Og hvor bør en ny ungdomsskole ligge for å få et torg som både ivaretar en fin skoleplass for ungdommene og et yrende folkeliv? Kanskje bør det samtidig gjøres en vurdering av bygningsmassen til Hallingstad skole – for å skape en god helhet? Dette er spørsmål som vi nå har stilt til kommunedirektøren og som vi gleder oss til å jobbe videre med.