Et parforhold mellom en rullestolbruker og en uten «lyte og behov for hjelpemiddel», en normalfungerende.

Dette paret har søkt Nav om en spesialseng for barnet sitt. Det skal man ikke gjøre i forhold til noens «normale» meninger. De fikk hatmeldinger og påstander om at det vil være assistenten som oppdrar barnet, er man født med en svakhet så skal man ikke formere seg, osv.

Utrolig hva «normalt» tenkende personer kan få til å ytre seg ovenfor andre mennesker.

Dette er nok ikke helt normalen, men når det kommer mange slike ytringer og meninger er jeg glad for at Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne finnes. I enhver kommune!

Vet alle det? Er vi for lite flinke til å nå ut til alle? Å ha nedsatt funksjonsevne kan være så mangt. Rådet skal favne alle variasjoner, være et bindeledd til politikere. Vet DU hvor du finner oss? Gå inn på hjemmesiden til kommunen eller ring kommunen om du ønsker å ta kontakt med oss.