Mange spekulasjoner rundt Ringveien 2

Artikkelen er over 4 år gammel

... men hvem som vil etablere seg der, er ennå helt i det blå.

DEL

TRANBY: Naboer i nedre Hennummarka på Tranby har engasjert seg for å forhindre at det blir etablert industri- eller lagervirksomhet som vil medføre økning i støy og tungtransport til og fra området. Rundt 130 personer har signert på et opprop mot etablering av denne typen virksomheter i Ringveien 2.

– Har tatt hensyn til naboene

Arkiktektkompaniet AS har utarbeidet et forslag til reguleringsplan for området, der man foreslår å omregulere til lager, kontor og industri.

– I vårt arbeid med å utarbeide et planforslag har vi tatt hensyn til innspill fra naboene, som grunneier selvsagt ønsker å ha et godt forhold til. Derfor har vi blant annet lagt opp til at inn- og utkjøring fra tomta skal skje mot Joseph Kellers vei, i retning pukkverket, og ikke ut i Ringveien, sier prosjektbehandler Thomas Andersen i Arkitektkompaniet AS.

Det er også planlagt et vegetasjonsbelte mot bebyggelsen i området. Gang- og sykkelvei mellom Ringveien og Lierskogen pukkverk er også inne som en del av rekkefølgebestemmelsene.

Frykter BAMA-etablering

Nabogruppa har vært spesielt bekymret for at BAMA skulle etablere seg med et nytt sentrallager eller blomsterlager på tomta, men ifølge BAMA Gruppen er dette ikke aktuelt. Etter det Lierposten kjenner til etablerte selskapet imidlertid et nytt sentrallager i Groruddalen så sent som i fjor, og leieavtalen til BAMA Blomster trading i Asker skal også være forlenget.

– Det er ikke altfor mange næringstomter i Lier, så det er selvsagt noen interessenter som har vurdert en mulig etablering i dette området. Men om det blir én stor eller flere mindre aktører som til slutt velger å etablere seg der, er det altfor tidlig å si noe om nå, sier Jan Gurrik, partner i Realist Næringsmegling i Drammen, som jobber med å finne mulige kjøpere av tomten.

Reguleringsplanforslaget for Ringveien 2 skal førstegangsbehandles på politisk nivå i løpet av høsten. Den ca. 23 mål store tomten er for øvrig eid av eiendomsselskapet Dravn AS, som igjen er eid av entreprenørselskapet Trafico AS.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken