Sommeren 2019 er på hell. Det har dessverre vært nok en sommer med mange drukningsulykker. Bare 50 prosent av norske tiåringer er svømmedyktige, og Norge ligger langt bak våre nordiske naboer når det kommer til svømmeferdigheter hos barn.

I 2015 sørget Venstre for at det for første gang ble bevilget penger til svømmeopplæring for barnehagebarn. Siden den tid har tilskuddene bare økt.

Lier kommune har i 2019 for første gang prøvd ut ordningen med gratis svømmeopplæring «Trygg i vann» til 5-åringer. 45 barn fra tre barnehager i Lier fikk delta i denne ordningen i juni i år.

Når vi vet at et årskull ligger på mellom 300 til 350 barn, så tenker vi i Venstre at vi har en jobb å gjøre med bedre tilrettelegging.

Opplæring for 5-åringer

Tirsdag 21. august møtte Abid Raja og Lier Venstre de ansvarlige for svømmeopplæringen av barnehagebarn i Lier kommune for å høre hvordan det var å ha 5-åringer i svømmeopplæring.

De kunne fortelle at flere av barna aldri tidligere hadde fått vann i ansiktet, men at øktene i bassenget gjorde samtlige barn trygge i vannet. Vi forsto at kapasitetsutfordringer med feriestengt Lierhall gjør det vanskelig å innlemme flere barn i ordningen.

Abid Raja ble selv svømmedyktig i en alder av 35, mens Tove Hofstad ble svømmedyktig da hun var 7 år. En panisk og livsfarlig opplevelse under innspillingen av tv-programmet 71 grader nord i 2011 gjorde at Raja gjennomførte svømmeopplæring i etterkant.

Utfordringen var ikke verre enn å hoppe fra båt og svømme mot land, men når du ikke har ferdighetene, så er dette livsfarlig.

En fantastisk mulighet

Det er viktig at svømmetilbudet starter tidlig! Da er barna åpne for å bli kjent med vannet. De har ikke utviklet skepsis som kan ta lang tid å bli kvitt på et senere tidspunkt.

Et samlet svømme-Norge sier at å starte så tidlig som i barnehagen, er det beste grepet man kan gjøre for å bedre svømmeferdighetene til barn. Barnehagene kan selv søke om midler via fylkesmannen og alle utgifter dekkes.

I Lier er det Frisklivsentralen sammen med prosjektansvarlig i Sunne Aktive Liunger som står for organiseringen. Svømmeinstruktører som står for opplæringen.

Med andre ord en fantastisk mulighet. Det er imidlertid mange kommuner som ikke søker om midler, og vi håper at 2019 ikke var et engangstilfelle, i så fall går barna våre glipp av gratis og viktig svømmeopplæring.

30. november er den endelige søknadsfristen, men man kan også søke fortløpende.

Vi i Venstre vil at alle 5-åringer i Lier skal få dette tilbudet og vil i tillegg forsere svømmeundervisningen til 2. klasse når alle barn er trygge i vann allerede som 5-åringer.

Vi vet så altfor godt hvor livsviktig svømmeferdigheter er, derfor er det så viktig å starte tidlig!