Delte politiske meninger om Nordal Læringsarena

Tilbakemeldingene har jevnt over vært positive til å flytte Borgestad barnehage inn på Nordal skole.