Jeg viser til Lierpostens Leder innlegg om at Venstres Tove Hofstad ønsker å ta en debatt om strategi om boligutvikling i alle skolekretser.

Den debatten skal hun få, siden det virker som om hun forfekter skolesentralisering i Lier og nedleggelse av våre nærskoler. Det er med dette bakteppet vi må se hennes innspill.

Naivitet i praksis

Venstre ønsker tydeligvis en sentralisering av våre skoler ved å legge ned lokalskoler og ødelegge nærskole-prinsippet for våre innbyggerne i Lier. Det foregår nå en stor boligetablering i Nordal-feltene, Nordal Panorama (126 boenheter) som er under utbygging og Klinkenberghagan (150 boenheter) som skal besluttes nå.

Det at Venstre forfekter sentralisering av skolene i Lier og nedleggelse av våre nærskoler etter at utbyggingene i Nordal-feltene er igangsatt, er å fraskrive seg politisk ansvar.

Det er naivitet i praksis.

Når Venstre har talt for døve ører i politiske fora et det fordi noen andre partier har skjønt poenget!

Man kan ikke forfekte et miljøpolitisk ståsted hvis man samtidig forfekter nedlegging av lokalskoler.

Dette fører på den ene siden til skolesentralisering, og på den andre siden økt biltransport av barn og foreldre på kryss og tvers i Lier.

Ta ansvar

Tove Hofstad fornekter også det faktum at andre partier støtter en utbygging av Nordal-feltene (Nordal Panorama og Klinkenberghagan) for å ivareta nærskole-prinsippet for innbyggerne i Nordal skolekrets.

I en slik ramme er det å hevde at en sentralisering av skolene i Lier i større enheter vil gi en miljøgevinst, etter mitt syn å skyte seg i miljøfoten politisk.

Våkn opp og ta politisk ansvar for deres villfarelse!

Dere kan ikke beskylde de andre partiene når dere selv ønsker en skolesentralisering! Det er fremdeles ikke for seint for Venstre å forfekte nærskole-prinsippet og desentralisert skolestruktur i Lier!

Da kan det kanskje snakkes om en miljøprofil!

Flertallet ønsker heldigvis en desentralisert skolestruktur i Lier. Nordal skole hadde beste score i Lier på Landsdekkende skoleprøver – det sier noe om kvaliteten til vår nærskole – La Nordal skole Leve!

Tenk helhetlig

Alle vi som bor i Nordal skolekrets og som har flyttet og etablert seg i Nordal-feltene mener at nærbarnehage og nærskole-prinsippet er god miljøpolitikk!

Jeg, og mange med meg, skjønner ikke problemet med utbygging på Nordal, det er skog og rabber og ikke produktive områder som vil bli påvirket.

Dersom en ikke skal bygge på det som ansees som ikke dyrkbar mark, skal en da bygge ned den fineste dyrkbare mark andre steder i Lier?

I alle sakspapirer som jeg har lest om utbyggingene i Nordal-feltene står det at feltene bygges ut for å gi Nordal skole økt elevgrunnlag.

I alle reklamepamfletter for utbygging av feltene er tilhørighet til nærbarnehage og nærskole et viktig salgsargument!

Nordal skole har vært nedleggingstruet i flere omganger de siste 25 årene, men har blitt reddet av kloke lokalpolitikere.

Nå er skoleveien tryggere enn noen gang og en framtidig elevtallsvekst sikret gjennom boligbygging like ved skolen.

Når det gjelder statens ansvar i denne sammenheng er det mye viktigere at vi i Lier politisk står samlet bak et krav om tilrettelegging og videre utbygging av Ringeriksveien som en viktig samferdselsåre i Lier.

Det er like viktig i en miljøpolitisk tilnærming. For innbyggerne i Lier er en helhetlig tenkning viktig!

Men det er kanskje viktigere for Venstre å legge ned skoler – bidra til økt trafikk og hverdagsstress for foreldrene.

Det skal vi huske i neste valgrunde….

Les også

Tør de ikke ta debatten?