Saken om Nordal skole tar dessverre altfor mye plass i vårt nærmiljø!

Nest etter «hei» blir innflyttere spurt om valg av barneskole.

Nordal-tilhengere roper høyt om bevaring og viser en beundringsverdig kondisjon. Det skal de ha skryt for!

De som velger bort Nordal har derimot forholdt seg nokså tause i saken – spesielt ovenfor media. Det er det flere årsaker til. Respekt er én.

Men kan Lier kommune overse fakta?

  • Ca halvparten innenfor kretsen velger bort Nordal (flesteparten går til Hennummarka og mange bor kun noen steinkast fra Nordal)
  • Skolebehovs-analysen fastslår at behovet heller ikke er der i fremtiden (<2050?)
  • Nordal Skole har ca. 14 % belegg

Hvis nærmiljøet splittes, fagpersoner stiller spørsmål ved kvaliteten og det økonomiske er vanskelig å forsvare – hva da?