Ni personer vil ta over jobben til Unn – se søkerlista

Seks kvinner og tre menn har søkt på rektorjobben på Hegg skole.