Den någjeldende flaggloven åpner dessverre opp for bruk av regnbueflagget fra offentlige bygg som skoler og rådhus. Lier Frp mener dette er uheldig.

Flagging fra offentlige bygg bør være forbeholdt det offisielle norske flagget som virker samlende for alle innbyggere uansett bakgrunn, tilhørighet eller politiske meninger. Det er viktig at offentlige bygninger er nøytrale og forholder seg til gode og tradisjonelle flaggregler. Selv om flaggloven gjør det mulig å flagge med regnbueflagget, så kan kommunestyret bestemme at det ikke skal flagges med dette.

Lier Frp er for respekt og toleranse overfor seksuelle minoriteter. Regnbueflagget assosieres med den såkalte pride-bevegelsen som er uten en fast ledelse.

Den er en meget sammensatt gruppe som har svært ulike holdninger og grader av radikalisme. Det er innenfor Pride-bevegelsen også ulike grader av toleranse overfor blant annet meningsmotstandere. Dette tilsier at man må være tilbakeholdende med å bruke regnbueflagget på offentlige bygg som skoler og rådhus.

Det er uansett mange gode kampsaker og holdninger i samfunnet som det kan være aktuelt å flagge for, fra offentlige bygg. Eksempler her kan være etniske og religiøse minoriteter, helligdager (ramadan etc.) og kvinnedagen 8. mars. Men det er svært få saker det er tverrpolitisk enighet om å flagge for.

Lier Frp mener at flagging ikke skal være et politisk spørsmål. Den offisielle flaggingen bør derfor begrenses til Norges offisielle 16 flaggdager.

Det er grunn til å minne om at Lier kommune i 2020 glemte å flagge på Olsok 29. - markering av slaget ved Stiklestad – trolig årets viktigste flaggdag. Slaget ved Stiklestad symboliserer kristningen av Norge. Kanskje er dette en indikasjon på at Lier kommune har nok med å flagge på de offisielle flaggdagene og at kommunen foreløpig bør vente med en eventuell tilleggsflagging med regnbueflagget.