Etter en lengre debatt i det siste kommunestyret før jul, ble det vedtatt en høringsuttalelse om at Lier kommune ikke ønsker en privat grunnskole i Lier.

Ordlyden i SV og Aps forslag var som følger: «Det gis en uttalelse til Utdanningsdirektoratet om at Lier kommune ikke ønsker en godkjennelse av Lier Private Grunnskole. Lier kommune ønsker ikke en kommersiell aktør som drifter av grunnskole i Lier». Dette forslaget fikk flertall.

Under debatten ble det blant annet argumentert for at barn som av ulike årsaker ikke finner seg godt til rette på skolen, kan ha nytte av en annen type skole med alternativ pedagogikk. Dette kan nok mange være enige i, og vi har lang tradisjon i Norge med både Montessori- og Steinerskoler. Men Lier Private Grunnskole er søkt inn av en kommersiell aktør, den samme som står bak Akademiet, som er godt kjent for på kreativt vis å tjene enorme summer på skoledrift, og som har hatt gjentatte tilsyn, og også har måttet tilbakebetale urettmessige offentlige tilskudd. Ikke særlig tillitsvekkende.

21.000 kroner per år per elev er altså hva foreldre som har råd til det må betale for å kunne tilby sitt barn en alternativ pedagogikk. Hva med de som ikke har denne valgmuligheten? Når en viss andel av elevene ikke har et reelt valg, vil det heller ikke være i fellesskolens interesse å ha en slik skole. Det kan bidra til å øke forskjellene i Liers befolkning, og Ap og SV har som mål å utjamne forskjellene.

Vi må jobbe for en offentlig fellesskole som er god for alle barn, og det å argumentere med at en kommersiell privatskoleaktør skal være en løsning for barn som ikke finner seg til rette i fellesskolen er en fallitterklæring mot både fellesskolen og kommunen. Skole er en av de viktigste offentlige kjerneoppgavene, og lik mulighet til alle for utdanning er en av grunnpilarene i velferdsstaten. Vi trenger ikke se lengre enn til Sverige for å se hvordan forskjellene blant folk har økt med fremveksten av privatskolene, og hvordan det har ramma den offentlige skolen.

I Norge mangler vi lærere. I debatten i kommunestyret ble det også argument for valgfrihet for lærere, f.eks. å velge en arbeidsgiver som betaler bedre. Men vi har liten tro på at en lønnskonkurranse blant lærere er en løsning for å rekruttere flere lærere, og er også bekymra for hvordan dette kan ramme den offentlige skolen. Og det viser seg også at de andre skolene som er drevet av dette selskapet sliter med det samme som den offentlige skolen: mangel på lærere, som gjør at man må benytte seg av annen arbeidskraft.

Liers innbyggere kan være trygge på at våre to partier vil at barnehager, skole og helse, omsorg og velferdstilbudene i Lier i størst mulig grad skal driftes av kommunen, slik at alle får de samme mulighetene uavhengig av økonomi. Og så vil vi samtidig parkere de evige påstandene fra våre politiske motstandere om at vi er imot alle tilbud som ikke er offentlige. Det er vi ikke, men det går det et stort skille mellom aktørene som har skole, helse og velferd som business, og tjener store penger på oppgaver som er et offentlig ansvar, og de ideelle og non-profitorganisasjonene som også er tilbydere i dette markedet.

Nå har flertallet i Lier kommunestyre gitt et klart og tydelig svar til Utdanningsdirektoratet, så er det opp til direktoratet om det blir en privat grunnskole i Lier eller ikke.