Norske medier har i de siste dagene trappet litt ned på sin massive, intense og usaklige kritikk av USA sin president Donald Trump. Det åpner for en opptrapping av søkelyset på flyktningsaker. En brann i flyktningleiren Moria (Hellas) har de siste dagene fått stor oppmerksomhet.

I Lierposten 10. september mener to kommunestyrerepresentanter fra SV at denne brannen er så eksepsjonell at Lier skal starte sin egen utenrikspolitikk. Dette ved å ta imot flyktninger på egen hånd direkte til Lier kommune. Disse skal komme i tillegg til det meget høye antallet regjeringen fra før av har gitt løfter om. Dette på tross av at regjeringen til Erna Solberg fra Høyre allerede har lovet å ta imot et stort antall flyktninger og fører en meget sjenerøs politikk overfor flyktninger og asylsøkere. Erna Solberg bekreftet i politisk kvarter P2 den 11.09 at Norge er en av de landene som tar imot flest flyktninger – også før kommunene eventuelt skal starte sin egen utenrikspolitikk. Det ble for øvrig i samme nyhetssending bekreftet at brannen i Moria-leiren var påtent av innbyggerne selv.

I Norge er det regjeringen som har ansvaret for utenrikspolitikken. Slik bør det fortsatt være. Utenrikspolitikk forutsetter et stort antall høyt kvalifiserte offentlig ansatt tjenestemenn- og kvinner – disse er ansatt i Utenriksdepartementet. Det er ikke forsvarlig om alle landets kommuner skal ha sin egen flyktning- og utenrikspolitikk eller sitt eget kommunale utenriksdepartement. Dette er utenfor kommunens formelle og reelle kompetanse.

Det er grunn til å anta at Lier SV blir hørt i sitt ønske om at Lier kommune skal ha sin egen utenriks- og flyktningpolitikk – mottak av Moria-flyktninger i Lier. Stadig flere partier kaster seg på Moria-bølgen. Det er særlig grunn til å frykte at Lier Høyre lar seg rive med av et kortvarig blaff og stemningsskifte. Lier Høyre er opptatt av «likes» og det som til enhver tid rører seg på de sosiale medier. Ønsket om å etablere asylmottak på Egge i våren 2016 og vinglingen i sakene om avfallsmottak på Lyngås er konkrete eksempler på Lier Høyres vingling. Stemningen minner nifst om sensommeren 2015; konkurranse i godhet, intense og kortvarige følerier, fakta som noe relevant og flyktig.

Lier kommune har uansett ikke kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Det meget store antallet flyktninger som allerede er mottatt er svært dårlig integrert. Et annet eksempel er at det politiske flertallet i Lier har vedtatt at det skal være egenandel for fysioterapeuter også for kronisk syke. En del av begrunnelsen var at utgiftene til omsorg måtte ned – de var i sin nåværende form ikke bærekraftige. På tross av at det politiske flertallet på alvor fortsatt hevder at det er økonomisk lønnsomt (!) å ta imot flyktninger, så nekter det politiske flertallet å vedta at det skal utarbeides et flyktningregnskap.

Lier Frp mener at flyktningene må hjelpes i sitt nærområde. Det omfatter også hjelp til oppbygging av Moria-leieren til en anstendig standard.