Gå til sidens hovedinnhold

Nei til aktiv dødshjelp

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aktiv dødshjelp har vært drøftet i avisene i Norge en tid. Noen partier ønsker å innføre dette i Norge; andre ikke! Vår alles Kong Harald har uttalt seg om temaet i boken «Kongen forteller» som Harald Stanghelle har skrevet og nettopp utgitt på Kagge forlag.

I vår kultur og i vårt helsevesen har livshjelp vært den bærende verdien i generasjoner. I Norge har vi et godt utbygd helsevesen som stiller opp for å hjelpe mennesker som blir syke. Innsatsen økes og styrkes i forhold til de helseutfordringene pasienten har. Noen ganger er det dessverre ikke mulig å gi mer helsebehandling og da har vi spesialavdelinger som tar seg av pasienten de siste ukene av livet. I Lier har vi en lindrende avdeling på Nøstehagen som har denne viktige funksjonen.

De som kommer til en lindrende enhet er særlig alvorlig syke kreftpasienter men også hardt rammede mennesker med andre diagnoser kan komme dit – å få livshjelp. Her er det spesialutdannet personale med kunnskap om smerter og smertebehandling. Mennesker som skal dø kan i noen tilfeller også oppleve dødsangst og uro. Personalet forsøker å sette seg inn i den sykes nød på alle synlige områder for å gjøre den siste delen av livet så god som mulig. Mange mennesker har fått god hjelp til å leve sine siste dager på en lindrende enhet her i landet.

Kong Harald sier i boken Kongen forteller: «Menneskelivets ukrenkelighet er dypt grunnfestet i vår kultur. Når spørsmålet om aktiv dødshjelp i dag reises i samfunnet, er det et tegn på at det grunnleggende synet på mennesket er kommet under betydelig press».

Legalisering av aktiv dødshjelp truer menneskeverdet. Livshjelp, ikke dødshjelp, er KrFs mål for de sykeste innbyggerne. Alle syke må oppleve verdighet og få hjelp til å bevare livsgleden så lenge som mulig i livets sluttfase. Det må også i fremtiden gis kvalifisert opplæring og nok ressurser til å gis den beste palliative behandlingen som er mulig

Nederland har hatt aktiv dødshjelp lengst. Vi leser i avisene om at presset øker fra å gi smertepasienter dødshjelp til også å la andre mennesker som for eksempel er psykisk syke, funksjonshemmede, ensomme, mennesker som er redde for å bli til bry og andre mennesker med tunge livssituasjoner også få sin dødssprøyte Ønsker vi en slik utvikling i Norge?

Å være syk er en stor nok belastning om ikke også presset om Aktiv dødshjelp skal bli en tilleggsbelastning for den syke, mener KrF. KrF ønsker et samfunn som verner om den ukrenkelige verdien hvert eneste menneske har, ung eller eldre. Dette gjelder uavhengig av nytteverdi eller produktivitet. Det enkelte menneske skal være prioritert et så godt liv som mulig. Livshjelp i alle livets faser må prioriteres høyt. «Aktiv dødshjelp – nei», sier kongen, det slutter jeg meg også til.

Kommentarer til denne saken