Årsaken til rehabiliteringen er at det er avdekket fare for tilstopping og for liten avløpskapasitet ved flom.

Senkes med tre meter

Lier kommune skal rehabilitere demningene i Garsjø og Løken.

Disse skal få ny betong på begge sider. I den forbindelse må vannstanden senkes med tre meter for å tørrlegge byggegropa.

Ved demningen på Garsjø skal det bygges en ny bru som er løftet, for å hindre tilstopping. På Løken skal det opparbeides en enkel sti med klopp.

Utrygg is

Isen kan bli svekket som følge av nedtappingen. All ferdsel på både Garsjø og Løken/Vrangen er forbudt. Det er satt opp informasjonsplakater om dette ved vannene.

Det er ikke kjørt skiløyper over disse vannene i år. Isen er ikke farbar resten av vinteren.

Rehabiliteringsarbeidet skal utføres i 2023. Magasinene skal fylles opp igjen så fort det lar seg gjøre og ikke senere enn 1. januar 2024.

Nedtappingen vil føre til økt vannstand i Lisbekken og Egga.