Næringslivsloggen: Hjalmar har startet håndverkerfirma

Fire nye har kommet til, seks er oppløst og tre er slettet. Her er siste nytt fra næringslivet i Lier.