Disse firmaene overlevde ikke fjoråret

23 næringsdrivende måtte i fjor gå den tunge veien til skifteretten.