Gå til sidens hovedinnhold

– Når drastiske endringer kreves må det ligge en god plan bak

Artikkelen er over 1 år gammel

Klima og miljø Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En av KrFs grunnverdier er forvalteransvaret. Det forplikter å mene at det er vårt ansvar å forvalte penger, natur og andre ressurser på en rettferdig og skånsom måte.

Vi ser hvordan klimakrisen herjer i verden og tvinger mennesker til å flykte fra sine hjem. Vi merker klimaendringen i vårt eget land også.

Farlige situasjoner som flom og skred har rystet våre lokalsamfunn. Det er den rike delen av verden som har hovedansvaret for klimakrisen, og Norge har en spesiell rolle å spille.

KrF foreslo allerede i 2006 at alle biler burde være utslippsfrie i 2025. Den gangen lo alle av oss. Det gjør de ikke lenger. Norge har vært et foregangsland i å utfase fossilbiler. Denne suksessen må vi overføre til andre deler av transportsektoren også.

Vi er stolte av at KrF har fått gjennomslag for flere ambisiøse mål i arbeidet med det grønne skiftet. FNs klimapanel har advart om at vi har mindre tid enn vi trodde til å begrense utslippene våre.

Hvis vi skal nå målet om nullutslipp i 2050, må det handling til, og Lier KrF er overbevist om at Lier kommune har en viktig rolle å spille i den store sammenhengen. Tiltakene må gjøres i samspill med næringslivet.

Handlingsplaner og bransjeavtaler må bli mer enn pene ord på papiret, når drastiske endringer kreves må det ligge en god plan bak. KrF fikk gjennomslag for en handlingsplan for grønn skipsfart i regjering. Det er flere tiltak vi kan gjøre i samarbeid med våre lokale næringer for å dra utviklingen i riktig retning.

Det må også bli enklere for innbyggerne våre å ta miljøvennlige valg. Det gjøres ved politisk vilje til å legge til rette for kildesortering, grønn industri og innovative løsninger og gründerskap.

Vi trenger alle på lag, og KrF vil heie frem alle gode initiativer som sørger for å minske kjøpepresset, og som bidrar til gjenbruk, reparasjon og gjenvinning. KrF i Lier vil jobbe for å redusere utslippene av klimagasser, gjøre det enkelt for barn og unge å sykle og gå til skolen, bevare dyrkbar jord, bevare ravinedalene og grøntstruktur, fortsette ordningen med klimarådgivning og bidra til at Lier kommune gjør klimavennlige innkjøp og benytter utslippsfrie tjenestebiler.

KrF mener at Lier kommune må ta klimakrisen på alvor, slik at vi sikrer at dette er et godt sted å bo også for de som skal ta over etter oss. Stem KrF 9. september!

Kommentarer til denne saken