Nå slipper du snart å lese av vannmåleren

Arbeidene med å skifte ut gamle vannmålere hos husstandene i Lier er i gang.