Nå skal politikerne nok en gang få se hverandre inn i øynene når debatten raser

Følg kommunestyremøtet direkte fra klokka 18.00.

DEL

NB! Det er problemer med sendingen fra kommunestyret, men Lier kommune sender direkte fra møtet på sine Facebook-sider.

Det er klart for fysisk kommunestyre igjen, men det er ikke på Haugestad argumentene skal ljome.

Etter måneder med digitale møter, både for utvalg og kommunestyre, begynte utvalgene med fysiske møter igjen i slutten av mai.

Da kommunestyremøtet ble satt tirsdag 9. juni, var det likevel på digital plattform, for det var fortsatt ikke innenfor å samle alle 41 representanter – pluss kommuneadministrasjon, publikum og presse – i ett rom.

God plass

Nye regler er derimot på plass før det ekstra kommunestyremøtet 16. juni – og her blir det høyt under taket.

Noe som sikkert ikke er dumt når vi tar en titt på sakslista.

Kommunestyresalen på Haugestad er ikke stor nok til å huse møtet med de restriksjoner som fortsatt gjelder, så Høvik skole er valgt i stedet.

Store saker

Her er det god plass til alle, også argumentene som uten tvil kommer til å bli kastet rundt når en av de mest betente lokale sakene skal behandles: Prinsippvurderingen om etablering av gjenvinningsstasjon på Lyngås.

Men dette er langt fra den eneste saken denne kvelden, så det er bare å smøre seg med tålmodighet. Av andre saker finner vi blant annet organisering av bygningsdrift og renholdstjenester, eller «framtiden til Alier». Også klagen på Øvre Lianvei 21 står på planen.

Sakslista

Saker

 • Valg av meddommere til Drammen tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
 • Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024
 • Organisering av bygningsdrift og renholdstjenester
 • Klage på Detaljregulering for Øvre Lianvei 21. Klager: Varde-Eiendom AS
 • Planinitiativ for del av gnr 159, bnr 42, Øgården på Lierskogen
 • Kontrollutvalget, politisk reglement og opposisjonens arbeidsvilkår
 • Selskapsavtale for Viken kontrollutvalgssekretariat
 • Utredning fra Tranby varmesentral om utfasing av fossile forbrenningskilder
 • Oppfølging, kontroll og fastsettelse av kvalitet for renhold
 • Utvidelse av antall vigslere på bakgrunn av langtidsfravær
 • Melding om flytting - Håvard Lauvålien (AP)
 • Prinsippvurdering - Lyngås grustak - Gjenvinningsstasjon for næringsavfall
 • Unntatt offentlighet i hht offl. §13 jfr. fvl. §13, 1.ledd: Foss gård selges

Meldinger

 • Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18 - forsinket oversendelse av planprogram for fastsettelse
 • Mobilitetsplan for Fjordbyen
 • Kjøp av tjenester om aktivitetspliktstilbud for mottakere av økonomisk stønad
 • Energirapport 2019
 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024
 • Beredskap sommer og høst - Covid 19


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken