De første tankene og tegningene ble presentert i et digitalt folkemøte i mai i år. Her presenterte arkitektkontorene Norconsult og Gottlieb Paludan Architects sine skisser til hvordan de tenker seg at Lierbyen bør utvikles til å bli et mer innbydende kommunesentrum.

De to arkitektkontorene ble håndplukket fordi de etter Lier kommunes syn svarte best på utfordringene de ble gitt. Teamene har jobbet uavhengig av hverandre og fikk litt ulike føringer.

Begge pekte på at Lierbyen må bli grønnere og mer innbydende, at det bør tilrettelegges bedre for myke trafikanter og at trafikken bør legges i ytterkantene av sentrumskjernen.

Nytt folkemøte

Førstkommende torsdag, 3. september, inviteres det til nytt folkemøte om stedsutvikling i Lierbyen. Møtet er på Haugestad. Her skal de to arkitektkontorene presentere hvert sitt mulighetsstudie.

Illustrasjonene fra mulighetsstudiene blir i etterkant stilt ut på Lier bibliotek.

Folkemøtet er åpent for alle, men på grunn av smittevernreglene, er det satt en maksgrense på 70 publikummere. Publikum blir registrert med navn og telefonnummer når de kommer.

– Vi må dessverre avvise publikum dersom antallet blir over 70, skriver Lier kommune på sine nettsider.

Møtet blir streamet, slik at det blir mulig å få det med seg uansett om man får plass på Haugestad eller ikke. Møtet kan følges via kommunens nettsider. Lierposten kommer også til å legge ut streamen fra møtet på våre nettsider.

Stedsutvikling Lierbyen

På bakgrunn av antatt befolkningsvekst legges det opp til en mer bymessig utvikling av Lierbyens sentrumskjerne.

Biltrafikken skal reduseres og det skal finnes frem til bedre parkeringsløsninger. Gode gang- og sykkelforbindelser prioriteres. Lierelva skal gjøres mer tilgjengelig, og det skal legges vekt på attraktive møteplasser.

Det skal utarbeides en ny områdereguleringsplan for Lierbyen sentrum med forventet sluttbehandling i løpet av 2021. Områdeplanen skal bygge på et konseptvalg. Konseptvalget gjennomføres på bakgrunn av to mulighetsstudier av Lierbyen, gjennomført som er parallelloppdrag.

Parallelt med planprosessen skal det gjennomføres stedsutviklingstiltak.

Mer om planene, finner du på Lier kommunes nettsider.