Nå har det åpnet enda et nytt hotell i Lier

Også her bør gjestene ha vinger og seks bein eller mer.