Denne gang er det strekningen mellom Glitra ved Sjåstad og Brurbergveien som står for tur. Den 1800 meter lange strekningen skal utbedres og forsterkes, melder Lier VVA i en pressemelding.

Planlagt oppstart er mandag 20. juni. Arbeidene med å forsterke veien vil pågå i fem dager. Dette vil medføre noe støy.

Etter at forsterkningsarbeidene er utført skal veien ligge i noen uker for komprimering og stabilisering. Deretter blir strekningen asfaltert.

Asfaltarbeidene er planlagt ferdigstilt før skolestart. Fartshumper vil bli lagt ut igjen etter asfalteringen.

Baneveien vil ikke bli stengt under anleggsperiodene, men det må påregnes noe ventetid i de dagene veien forsterkes og i forbindelse med asfalteringen.

Det blir satt opp informasjonsskilt på stedet og berørte naboer blir varslet på SMS før arbeidene starter. I tillegg vil Oddevall skole informeres.