Gå til sidens hovedinnhold

– Nå blir det forbudt å fyre med ved i Lier

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

- Nå blir det forbudt å fyre med ved i Lier!

– Tuller du?

– Nei, vedfyring skal fases ut innen 2020.

Denne ordvekslingen ble utgangspunktet for at jeg undersøkte saken, og fant dette i Energi- og klimaplan i Lier kommune for 2017-2020:

«Innen 2020 skal kommunen ha faset ut all ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder til oppvarming. Ut ifra et beredskapsperspektiv bør det vurderes i det enkelte tilfelle om fossile fyringsanlegg skal opprettholdes som beredskap i anleggets gjenværende levetid.»

«…. Oppfordrer alle eiere av næringsbygg til å avvikle ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder til oppvarming.»

I sakslista til neste møte i utvalget for miljø- og plan 29.01.20, er dette melding 2/2020:

Status oppfølging av vedtak om utfasing av forbrenningsbaserte energikilder

Hva omfattes av «forbrenningsbaserte kilder»?

Denne definisjonen står i meldingen:

Med forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming forstås alle energibærere som gjennomgår en forbrenningsprosess og blir til varmeenergi: flis, ved, bioolje, biogass, fossil olje og gass, avfall, hydrogen etc.

Kan dette tyde på at Liersamfunnet skal slutte å fyre med flis og ved?

Til sist i meldingen står det:

Videre framdrift

Utfasing av biobrensel fant sted innen årsskiftet 2019/2020 jf. forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, av 28. juni 2018.

Jeg regner med at bruken av ordet «biobrensel» her var en glipp, men vil gjerne ha debatten opp, hva tenker folk om dette?

Så spør jeg rådmannen: Er det slik at ved og flis er å anse som klimafiendtlig å bruke til oppvarming? Og i tilfelle hvorfor?

Kommentarer til denne saken