Etter flere uker med stengte dører, åpner nå en del av tilbudene innen kultur og fritid, skriver Lier kommune.

Biblioteket

Hovedbiblioteket i Lierbyen åpner for publikum mandag 18. mai, med noe redusert tilbud og åpningstider. For å sikre trygg bruk for både brukere og ansatte har vi noen nye regler, i tråd med den nasjonale smitteveilederen for bibliotek. Tranby bibliotek holdes fortsatt stengt, men viderefører take-away-tilbudet.

Idretts- og flerbrukshaller

Fra sentralt hold er det gitt mulighet for å ta i bruk haller og andre flerbrukslokaler for utleie dersom gjeldende retningslinjer og krav kan sikres.

Lier kommune som eier må imidlertid vurdere praktiske hensyn og sikre at vi får en trygg bruk samlet sett. Mange flerbrukslokaler brukes fram til sommerferien til skoleformål, eller de må av andre hensyn holdes stengt for annen bruk fram til høsten.

Kun Heiahallen, Hegghallen og Reistad Arena (som eies av Reistad IL) kan åpnes for bruk, men uten tilgang til garderober. Disse hallflatene vil det nå bli mulig å søke om tilgang til for alle aktuelle idrettslag i Lier, uten absolutt fortrinnsrett for lag som opprinnelig sto som leietakere her. Dette etter avklaring med Lier idrettsråd.

Svømming

Det er gitt signal om mulig oppstart av trening i svømmehall fra 1. juni, etter at det er laget nye retningslinjer og veiledninger om dette. Publikumssvømming vil ikke bli åpnet før fra høsten.

Kulturscenen

Kulturscenen holdes stengt fram til høsten av hensyn til smittevern og trygg skoledrift. Her gjennomføres kun noen få kommunale innspillinger av konserter og arrangementer for digital formidling.

Ungdomshuset

Ungdomshuset V2 har allerede åpnet for avtalt veiledning, og vil holde en nøktern drift fram til sommerferien.

BUA

BUA utlån er også i gang i Lierbyen med tilrettelagt utlånsvirksomhet. Aktivitetstilbudet i BUA-regi vil ikke gjenopptas før sommerferien.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen vil åpne opp med noe aktivitet og tilgjengelighet fra 18. mai. Engersand og stasjonsbygget Perrongen i Lierbyen åpnes for bruk fra 18. mai.

Alle brukergrupper får informasjon om dette og om de forutsetninger som må følges opp for å kunne gjennomføre aktiviteter og arrangementer.

Kulturskolen

En-til-en-undervisning i musikk og noe gruppeundervisning starter i lokalene på Stoppen fra 18. mai og på de fleste skolene fra 25. mai.

Det kan bli litt senere oppstart for noen danse- og teatergrupper, strykerorkester og tilrettelagt undervisning fordi grupperommene er små og kulturskolen må anpasse seg smittevernveilederen til kontaktidretten. Foresatte holdes løpende oppdatert av lærer.

Viktig å følge smittevernreglene

Alle aktiviteter og arrangementer, både kommunale, foreningsdrevne og private, må følge gjeldende krav og retningslinjer for arrangøransvar. Idrettslagene må også følge retningslinjene for særidretter. Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Lier kommune vil be om dokumentasjon med ROS-analyse og plan for gjennomføring før bruk av kommunale bygg og anlegg.

– Vi er glade for at vi nå kan gjøre mer av det vi pleier å gjøre sammen. Vi vil fortsatt oppfordre til å tenke alternativt og være mer ute enn inne. Vi vil være avhengige av at alle fortsatt følger de smittevernrådene som gjelder med hensyn til hygiene og avstand, samt følger de kravene som stilles til oss for å holde smittespredning under kontroll, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Det er viktig at alle følger med på de endringer og nye informasjoner som vil måtte komme framover – via kommunes nettsider og via nett og nyheter ellers.

– Vi har stått sammen i et par måneder nå, og skal gjøre det videre også! sier Rivelsrud.