Samtidig bekreftes det at det ikke er noen nye smittede i Lier kommune.

Tre nye nærkontakter knyttet til kjente smittetilfeller i nabokommuner er i karantene. To nærkontakter er ferdig med karantene.

Det vil si at status for Lier 16. september er:

  • Samlet har 59 personer i Lier fått påvist smitte.
  • 56 er friskmeldt.
  • Ett dødsfall.
  • To personer er smittet per 16. september.
  • Én person er innlagt på sykehus.
  • Én person er innlagt på kommunal smitteavdeling på sykehjem.
  • Kjønnsfordeling på de smittede: 1 kvinne. 1 mann.
  • Gjennomsnittsalder: 82 år.
  • Antall personer i karantene knyttet til kjent smittetilfelle: 9