(Siste)

I en undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av Continental svarer 55 prosent at de ofte eller av og til føler seg utrygge i trafikken på grunn av medtrafikanters kjøring. Kun 12 prosent svarer at de aldri føler seg utrygge på grunn av dette.

– Disse tallene er ikke overraskende, vi har hørt noe lignende før, sier Nils Sødal. Han er fungerende kommunikasjonssjef i Norges Automobilforbund (NAF).

Sødal mener folk har blitt sløvere i trafikken enn før.

– I hvert fall i enkelte situasjoner. Når det gjelder å bruke blinklys, for eksempel, er holdningen en helt annen enn tidligere. Det kan skape svært farlige situasjoner hvis vi ikke forteller medtrafikantene hva vi har tenkt å gjøre. Dette kan være en av årsakene til at mange føler seg utrygge på andre bilister, sier Sødal til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han oppfordrer de som ferdes i trafikken til å ha blikkontakt med hverandre hvis mulig.

– Det er viktig å være tydelig og ha god kommunikasjon med andre trafikanter, poengterer Nils Sødal.

Av de spurte i undersøkelsen, er det personer i Sør-Norge som i størst grad svarer at de ofte føler seg utrygge på grunn av medtrafikanters kjøring.

Her er det under 10 prosent som svarer nei på dette spørsmålet, og mer enn 60 prosent sier at de ofte eller av og til føler seg utrygge på grunn av andre trafikanters kjøring.

Oslo er stedet hvor folk føler seg tryggest. Her svarer 18 prosent nei på det samme spørsmålet, og det er rett i overkant av 50 prosent som svarer ofte eller av og til.

Produktsjef i Continental, Knut Knudsen, tror det kan ha sammenheng med flere ting.

– De som kjører mye i Oslo er kanskje i større grad vant til mye trafikk, og det kan definitivt påvirke. Det er imidlertid også verdt å merke seg at det er mindre rom for risikokjøring i Oslo – både på grunn av veiene og den store trafikken. På mindre veier er det en del som tar store sjanser ved forbikjøringer og lignende som kan gjøre andre utrygge, men den problematikken finnes nærmest ikke i Oslo, uttaler Knudsen. (ANB)